FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 857 1 3 044 1 3 227 1 3 413 1 3 602 1 3 793 1 3 978 1
120g offset-papper 2 919 1 3 111 1 3 303 1 3 498 1 3 697 1 3 894 1 4 089 1
200g offset-papper 3 424 1 3 691 1 3 954 1 4 219 1 4 487 1 4 761 1 5 031 1
300g offset-papper 3 671 1 3 970 1 4 269 1 4 570 1 4 874 1 5 179 1 5 485 1
135g Återvunnet papper 3 086 1 3 305 1 3 522 1 3 738 1 3 962 1 4 182 1 4 403 1
170g Återvunnet papper 3 194 1 3 426 1 3 656 1 3 890 1 4 127 1 4 365 1 4 598 1
250g Återvunnet papper 3 800 1 4 121 1 4 439 1 4 758 1 5 078 1 5 401 1 5 726 1
130g Silk-papper 2 312 3 2 490 3 2 667 3 2 743 3 3 027 3 3 059 3 3 089 3
170g Silk-papper 2 383 3 2 571 3 2 759 3 2 838 3 3 139 3 3 225 3 3 254 3
250g Silk-papper 2 844 3 3 093 3 3 311 3 3 381 3 3 858 3 3 980 3 4 050 3
350g Silk-papper 3 034 3 3 312 3 3 548 3 3 622 3 4 158 3 4 401 3 4 474 3
275g Gmund Verge White 7 984 1 8 882 1 9 782 1 10 684 1 11 595 1 12 513 1 13 429 1
275g Gmund Verge Creme 7 984 1 8 882 1 9 782 1 10 684 1 11 595 1 12 513 1 13 429 1
260g Chromokartong 3 290 3 3 356 3 3 423 3 3 493 3 4 117 3 4 185 3 4 253 3
Plast, 125 mikron 5 284 1 5 804 1 6 319 1 6 843 1 7 376 1 7 905 1 8 434 1
Plast, 250 mikron 6 728 1 7 442 1 8 156 1 8 876 1 9 609 1 10 343 1 11 080 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;